Wil je ons team steunen, dan kan dit door:

> Aan één van onze activiteiten deel te nemen.

> Een gift te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker
BE14 7331 9999 9983 of 733-1999999-83 met vermelding van “GIFT” (belangrijk!) en de negencijferige code van dit team: 170 194 303.

Vanaf 40 euro per jaar is zo’n gift fiscaal aftrekbaar.

BELANGRIJK: Een donatie geldt pas als gift als er geen materiële tegenprestatie tegenover staat.
Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE14 7331 9999 9983 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van dit team: 170 194 303